Fundacja Greenpeace Polska
Altowa 4, 02-386 Warszawa
[email protected]
tel. +48 22 659 84 99 (wt.- pt., w godz. 10:00-15:00)

Kontakt w sprawie przekazywania darowizn:?wy??cznie na adres [email protected]

Kontakt dla mediów:?tutaj

Uwaga: w zwi?zku z sytuacj? epidemiologiczn? w Polsce, nasze biuro pracuje obecnie w ograniczonym zakresie, w zwi?zku z czym mo?liwe s? opó?nienia w udzielaniu odpowiedzi na Państwa wiadomo?ci.

Przyjmujemy darowizny od osób prywatnych i to dzi?ki nim mo?emy istnie? i dzia?a?. Je?li chcesz nas wesprze?, mo?esz to zrobi? online tutaj lub tradycyjnym przelewem – przekazuj?c nam dowoln? kwot? jednorazowo lub ustanowi? sta?e zlecenie (np. loguj?c si? na swoje konto elektronicznie lub odwiedzaj?c placówk? Twojego banku) i w ten sposób wspiera? nas regularnie. W razie w?tpliwo?ci napisz do nas na [email protected] Zach?camy równie? do przekazania nam 1 procenta podatku – nasz KRS: 0000180402. Dzi?kujemy!

Je?li chcesz nas wesprze? comiesi?cznym poleceniem zap?aty lub przelewem online, nasz numer konta do przelewów krajowych to:
82 1240 6247 1111 0000 4979 1237

Dane do przelewów zagranicznych:
SWIFT: PKOP PL PW
IBAN: PL 82 1240 6247 1111 0000 4979 1237

W przypadku, gdy zdecydujesz si? przekaza? nam darowizn?, zapoznaj si? z informacj? o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

国产在线精品亚洲二区_亚洲欧美日韩高清有无_人妻互换免费中文字幕