Schimbarea ?ncepe cu tine

Dac? ??i dore?ti o lume just?, echitabil? ?i verde, ne al?tur?m ?i noi cauzei tale. Dac? ai idei despre ce trebuie s? facem pentru a ajunge acolo, vrem s? ?nv???m de la tine. Hai s? ?mp?rt??im viziunea, s? planific?m ?mpreun? ?i s? ac?ion?m ?mpreun?!

Ac?ioneaz?

Schimb? lumea

Imagineaz?-?i o lume ?n care p?durile prosper? ?i sunt pline de via??. O lume ?n care apele ?i energia sunt la fel de curate precum un izvor de la munte. O lume ?n care fiecare om tr?ie?te ?n sigruan??, cu demnitate ?i este fericit. Nimeni nu poate construi o asemenea lume singur, dar o putem face ?mpreun?.

Descoper? campaniile noastre

?mprietene?te-te cu Greenpeace

Greenpeace este o organiza?ie interna?ional? independent?, prezent? ?n peste 55 de ??ri din ?ntreaga lume, care ac?ioneaz? pentru a schimba atitudini ?i comportamente, pentru a proteja ?i conserva mediul ?nconjur?tor ?i pentru a promova pacea.

Misiune

Misiune

Misiunea noastr? e s? protej?m biodiversitatea ?n toate formele ei, s? prevenim poluarea si abuzul asupra apelor, p?mantului, aerului, s? lupt?m pentru eliminarea tuturor amenin??rilor nucleare, s? promov?m pacea, dezarmarea global? ?i non violen?a.

Istoria Greenpeace

Istoria Greenpeace

?n 1971, fondatorii organiza?iei au navigat spre o insul? ?n Oceanul Arctic. Misiunea lor? S? opreasc? detonarea unei bombe nucleare. A fost o c?l?torie care a inspirat o mi?care ?i care a f?cut istorie.

Organiza?ia

Organiza?ia

Pentru a-?i p?stra independen?a, Greenpeace nu accept? dona?ii de la guverne, partide politice sau companii, ci se bazeaz? mai ales pe contribu?ii de la persoane fizice. Conect?m comunit??i ?i r?spundem ?n fa?a oamenilor pe care-i servim.

Prezen?? interna?ional?

Prezen?? interna?ional?

Prin cele 27 de birouri na?ionale ?i regionale, lucr?m direct al?turi de comunit??ile locale pentru a proteja mediul pe care acestea ?l numesc ”acas?”.

 

国产在线精品亚洲二区_亚洲欧美日韩高清有无_人妻互换免费中文字幕